اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 08 آذر 1400
برگزاری جلسه هم اندیشی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام

  برگزاری جلسه هم اندیشی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام

امتیاز: Article Rating

در ابتدای جلسه دکتر صیدخانی ضمن تشکر از برگزاری این جلسه و معرفی همکاران ، به معرفی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه  و مرکز رشد پرداختند، ایشان تاکید نمودند با توجه به توانایی ها و ظرفیت ها ی مناسب دانشگاه علوم پزشکی بویژه مرکز رشد  و دفتر ارتباط با صنعت و جامعه درزمینه طرح های فن آورانه و نوآورانه و ابداعات و اختراعات و حمایت های دانشگاه در جهت تجاری سازی و برندسازی امیدواریم همکاری های موثری با سازمان آموزش و پرورش انجام گیرد.

در ادامه دکتر نوری مطلق مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه در خصوص آمادگی دفتر و مرکز رشد دانشگاه در جهت شرکت در انجمن های دانش آموزی ، همکاری های علمی در پژوهس سرا های آموزش و پرورش و ارتباط با مخترعین و نخبگان دانش آموزی و ارتباط با معلمین و استاتید فن آور و نوآور تاکید نمودند.

دکتر شیروانی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان ضمن خوشامدگویی واستقبال از همکاری های  مشترک وبهره گیری از ظرفیت های دانشگاه علوم پزشکی ابراز امیدواری نمودند که برگزاری این جلسات بتواند در رفع مشکلات پیش رو و کمک به بالا بردن توان علمی و پژوهشی در تمام زمینه ها تا رسیدن به نتیجه مطلوب موثر واقع شود.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه هم اندیشی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام
  • برگزاری جلسه هم اندیشی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام
ثبت امتیاز