اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 01 آذر 1400
برگزاری جلسه هم اندیشی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی ایلام با شرکت شهرک های صنعتی ایلام

  برگزاری جلسه هم اندیشی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی ایلام با شرکت شهرک های صنعتی ایلام

امتیاز: Article Rating

در ابتدای جلسه دکتر صیدخانی ضمن تشکر از برگزاری این جلسه و معرفی همکاران ، به معرفی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه  و مرکز رشد پرداختند ایشان بر نقش پررنگ دانشگاه از نظر پژوهشی وعلمی و همچنین پتانسیل بالای دانشگاه از نظر نیروهای هئیت علمی و استفاده از توان علمی دانشگاه در جهت پیشبرد اهداف تاکید کردند.

در ادامه دکتر نوری مطلق مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه در خصوص آمادگی دفتر و مرکز رشد دانشگاه در جهت شکوفایی طرح های فن آورانه و نوآورانه و تجاری سازی و تبدیل شرکت ها به شرکت های دانش بنیان و کمک به صنایع کوچک خصوصا از نظر توان علمی و پژوهشی و دراختیار گذاشتن امکانات لازم جهت رشد و پیشرفت  این صنایع تاکید کردند

آقای کاظمی معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی ضمن ابراز خرسندی واستقبال از همکاری مشترک وبهره گیری از ظرفیت های دانشگاه علوم پزشکی وبا تاکید بر پروژه های تحقیقاتی، خواستار همکاری های بیشتر در تمام زمینه ها تا رسیدن به نتیجه مطلوب شدند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه هم اندیشی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی ایلام با شرکت شهرک های صنعتی ایلام
  • برگزاری جلسه هم اندیشی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی ایلام با شرکت شهرک های صنعتی ایلام
ثبت امتیاز