اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 24 مهر 1400

  ایجاد دسترسی سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

امتیاز: Article Rating

 با پیگیری های دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دسترسی به سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) برای اعضای هیئت علمی و پژوهشگران، فراهم گردیده است.

سامانه ساتع در سال 1398 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به منظور به اشتراک گذاری اولویت‌ها و نیازهای پژوهشی صنعت و جامعه با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و حل مسائل شرکت‌ها و نهاد‌ها، راه اندازی شد. تصویب و اجرایی شدن آیین نامه بند(و) تبصره(9) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نیز مشمول آن قرار گرفت.

لذا با توجه به تاکید معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع در بکارگیری سامانه ساتع توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و نیز ارائه گزارش فعالیت در این سامانه(شش ماهه و یکساله)، از کلیه اساتید، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه درخواست می شود که در سامانه مذکور ثبت نام و فعالیت در آن را آغاز نمایند.

لازم به ذکر است، راهنمای ثبت نام سامانه ساتع و ثبت اولویت‌های پژوهش و فناوری در سایت مربوطه قابل دسترسی می باشد و تمامی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران می توانند با مراجعه به آدرس http://sate.atf.gov.ir/ و پس از ثبت نام و مراحل احراز هویت، ضمن انتخاب اولویت های پژوهشی مورد نظر خود را از بین اولویت های صنایع، شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت، پیشنهاد خود را در سامانه ثبت نمایند تا پس از طی فرآیندهای مربوطه، اقدامات لازم را به منظور عقد قرارداد صورت پذیرد. امید است که اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه با آگاهی از نیازهای واقعی جامعه در حوزه پژوهش و فناوری، برنامه‌ها و اولویت‌های پژوهشی خود را در راستای رفع نیازها و حل مسائل پژوهش و فناوری در صنعت و جامعه، بکار گیرند.

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز