X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 04 خرداد 1398

  نشست مشترک دفتر ارتباط با صنعت با دانشکده پزشکی

امتیاز: Article Rating

جلسه ارتباط با صنعت با دانشکده پزشکی با حضور معاونت پژوهشی دانشکده جناب آقای دکتر مرتضی حسین زاده، سرپرست مرکز رشد خانم دکتر مریم ملکی، مسئول دفتر ارتباط با صنعت خانم دکتر زهرا نوری مطلق و کارشناس مرکز خانم شوبو رحمتی روز چهارشنبه مورخ 98/3/1 ساعت 12 با میزبانی دانشکده پزشکی برگزار شد.

در این جلسه در مورد ارتباط دانشکده پزشکی با دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و مسائل مربوطه بحث و تبادل نظر شد

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز