X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 26 خرداد 1399
جلسه کارگروه تخصصی بررسی آیین نامه ارتباط با صنعت و جامعه

  جلسه کارگروه تخصصی بررسی آیین نامه ارتباط با صنعت و جامعه

امتیاز: Article Rating

جلسه کارگروه تخصصی جهت بررسی آیین نامه ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه در روز یکشنبه 25/3/99 با ریاست دکتر کلوندی معاون تحقیقات و فناوری و در محل دفتر پژوهش برگزار گردید.

طی این جلسه کلیه بندهای آیین نامه توسط خانم دکتر نوری مطلق خوانده شد. تمامی ماده ها و تبصره ها بررسی گردید. بخشی از بندها اصلاح و بخشی تغییر یافت. در نهایت مقرر گردید آیین نامه اصلاح شده جهت تصویب نهایی در جلسه هیات امنا دانشگاه مطرح گردد.

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه کارگروه تخصصی بررسی آیین نامه ارتباط با صنعت و جامعه
ثبت امتیاز