X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 22 شهریور 1399
جلسه هم اندیشی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی و مجتمع پتروشیمی ایلام

  جلسه هم اندیشی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی و مجتمع پتروشیمی ایلام

امتیاز: Article Rating

به گزارش دفتر ارتباط با صنعت و جامعه این جلسه روز چهارشنبه 19 شهریور با حضور معاون تحقیقات و فناوری، مدیر پژوهش و فناوری، سرپرست مرکز رشد فناوری سلامت، مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه، اعضای محترم هیئت علمی، سرپرست تحقیق و توسعه مجتمع پتروشیمی، مهندس کریمی نماینده معاونت غذا و دارو و چند تن دیگر از اعضای محترم مجتمع پتروشیمی در محل سالن توسعه برگزار گردید.

جناب آقای دکتر کلوندی، معاون محترم تحقیقات و فناوری در ابتدای جلسه عنوان کرد که امروزه برقراری ارتباط منسجم و سازمان یافته بین صنایع و دانشگاه‌ها یکی از نیازهای اساسی کشور می‌باشد. این ارتباط به دانشگاه‌ها کمک می‌کند تا قسمتی از فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را در راستای مشکلات موجود در صنایع کشور جهت دهی کرده و هم‌چنین صنعت نیز برخی از نیازها و خواسته‌های فناوری خود را در قالب این ارتباط برآورده می‌کند.

جناب آقای دکتر کفاشیان، مدیر محترم پژوهش با اشاره به توانمندی های دانشگاه علوم پزشکی و اعضای محترم هیئت علمی در خصوص انجام طرح‌های متعدد پژوهشی و موفق در راستای پاسخگویی به نیازهای صنعت ابراز امیدواری کرد.

هم‌چنین جناب آقای مهندس جاور سرپرست تحقیق و توسعه مجتمع پتروشیمی ایلام در خصوص اولویت‌های پژوهشی، مشکلات، تجهیزات و توانمندی‌های این مجتمع توضیح داد.

در ادامه نیز اعضای هیئت علمی در خصوص فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی و مجتمع پتروشیمی بحث و تبادل نظر کردند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه هم اندیشی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی و مجتمع پتروشیمی ایلام
  • جلسه هم اندیشی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی و مجتمع پتروشیمی ایلام
  • جلسه هم اندیشی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی و مجتمع پتروشیمی ایلام
  • جلسه هم اندیشی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی و مجتمع پتروشیمی ایلام
  • جلسه هم اندیشی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی و مجتمع پتروشیمی ایلام
ثبت امتیاز