X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 01 خرداد 1398
جلسه هم اندیشی دفتر ارتباط با صنعت با پارک علم و فناوری

  جلسه هم اندیشی دفتر ارتباط با صنعت با پارک علم و فناوری

امتیاز: Article Rating

این جلسه در روز دوشنبه مورخ 98/2/30 در پارک علم و فناوری با حضور دکتر طاهرپور، ریاست پارک، اعضای پارک، اعضای مرکز رشد و همچنین مسئول ارتباط با صنعت برگزار شد.

در این نشست با تاکید بر کارآفرینی و دستیابی به اقتصاد مبتنی بر دانش، مقرر شد که در آینده نزدیک با کمک پارک کارگاه های آموزشی و تخصصی و رویدادهای نوآورانه و فناورانه در دانشگاه علوم پزشکی برگزار شود

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه هم اندیشی دفتر ارتباط با صنعت با پارک علم و فناوری
  • جلسه هم اندیشی دفتر ارتباط با صنعت با پارک علم و فناوری
ثبت امتیاز