X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 01 خرداد 1398

  جلسه دفتر ارتباط با صنعت با مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی

امتیاز: Article Rating

جلسه ارتباط با صنعت مرکز رشد با مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی با حضور معاونت مرکز جناب آقای دکتر عباس ملکی و همچنین آقای دکتر غفوریان، آقای دکتر ولدبیگی، خانم دکتر ملکی، خانم دکتر نوری مطلق و خانم رحمتی روز دوشنبه مورخ 98/2/30 ساعت 12 برگزار شد.

در این جلسه در مورد ارتباط مرکز تحقیقات با دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و مسائل مربوطه بحث و تبادل نظر شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز