X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 27 خرداد 1398
جلسه دفتر ارتباط با صنعت با دانشکده دندانپزشکی

  جلسه دفتر ارتباط با صنعت با دانشکده دندانپزشکی

امتیاز: Article Rating

جلسه ارتباط با صنعت با دانشکده دندانپزشکی با حضور معاونت پژوهشی دانشکده سرکار خانم دکتر جلالی، معاونت آموزشی دانشکده جناب آقای دکتر عزیزیان، ریاست مرکز رشد خانم دکتر مریم ملکی و مسئول دفتر ارتباط با صنعت خانم دکتر زهرا نوری مطلق روز دوشنبه مورخ 98/3/27 ساعت 10 با میزبانی دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.

در این جلسه در مورد ارتباط دانشکده دندانپزشکی با دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و مسائل مربوطه بحث و تبادل نظر شد

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه دفتر ارتباط با صنعت با دانشکده دندانپزشکی
ثبت امتیاز