X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 16 تیر 1399

  جلسه بررسی قراردادهای مرکز رشد و دستورالعمل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

امتیاز: Article Rating

جلسه بررسی دستورالعمل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه و قراردادهای مرکز رشد فناوری سلامت با حضور مدیر امور حقوقی دانشگاه، مدیر مرکز رشد و مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه در محل دفتر برگزار گردید. در این جلسه قرارداد سه جانبه و دستورالعمل دفتر و همچنین قرارداد مرکز رشد مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفتند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز